O KONFERENCJI

WYZWANIA ELEKTRONICZNEGO OBIEGU INFORMACJI

Efektywnie funkcjonujące przedsiębiorstwo, to konsekwencja wyboru odpowiednich rozwiązań. Systemy zarządzania obiegiem dokumentów oraz procesami biznesowymi, z pewnością można uznać za niezbędne narzędzia, prowadzące do synonimu sprawnie funkcjonującej organizacji.
Tematyka konferencji, ma na celu zaprezentowanie, wpływu systemów elektronicznego obiegu dokumentów na
optymalizację oraz usprawnienie pracy przedsiębiorstw.Liderzy technologii, będą rozmawiać o najnowszych trendach w zakresie
udoskonalania procesu zarządzania dokumentacją oraz informacją biznesową.

ZAREJESTRUJ SIĘ WIĘCEJ O WYDARZENIU

Prelegenci

Elke Schonemann

Elke Schonemann

ELO Digital Office Sp. z o.o.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński

IT-Consulting

Michał Miszułowicz

Michał Miszułowicz

BNP Paribas Bank Polska SA

Karol Dowgiało

Karol Dowgiało

Narodowe Archiwum Cyfrowe

AGENDA

Ludzie, procesy, automatyzacja

9:25-9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30-10:00

Małgorzata Samborska
Małgorzata Samborska

Grant Thornton

Polski Ład - jak planowane zmiany podatkowe wpłyną na procedury obiegu dokumentów w firmach?

  1. Po co nam procedury / podstawy prawne
  2. VAT, WHT, MDR – aktualne spojrzenie na obieg dokumentów niezbędnych w procesie dochowywania należytej staranności
  3. Wpływ „Polskiego Ładu” na nowe obowiązki przedsiębiorców.
  4. Ramy wewnętrznego nadzoru / Strategia podatkowa

10:00-10:25

Marcin Majewski
Marcin Majewski

Prime Force

Zarządzanie zmianą w firmie, czyli jak sprawić aby zespoły biznesowe oraz IT rozmawiały tym samym językiem?

Podczas praktycznych mikro warsztatów zaprezentujemy Państwu w jaki sposób przeobrazić wymaganie biznesowe w funkcjonalny prototyp, a następnie w pełni funkcjonalny workflow. Następnie sprawdzimy czy do istniejących już procesów można wprowadzić zmiany w sposób łatwy i bezbolesny. Wszystko to z wykorzystaniem Nuxeo Studio i to w jedyne 15 minut.

10:25-10:55

Elke Schonemann
Elke Schonemann

ELO Digital Office Sp. z o.o.

Pracować w firmie - pracować zdalnie? A pełna obsługa klientów

Przy korzystaniu z ELO ECM Suite jest to w pełni możliwe. Gwarantowany jest bezpieczny dostęp do wszystkich informacji, a wszystkie procesy są pod kontrolą. Zgodnie z uprawnieniami użytkownicy mają zawsze dostęp do aktualnej teczki danego klienta, mogą także wyrażać swoje opinie, zaś faktury czy dokumenty potwierdzić dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów. Program ten daje również możliwość wspólnej pracy podczas przygotowywania oferty. Ma on również funkcję generowania automatycznych przypomnień o terminach. Wszyscy korzystają z centralnego repozytorium, co pozwala na wspólną pracę wewnątrz systemu.

10:55-11:05

Przerwa

11:05-11:35

Michał Miszułowicz
Michał Miszułowicz

BNP Paribas Bank Polska SA

Rozwój paperless w BNP Paribas Bank Polska SA

Podczas prelekcji opowiem o adaptacji rozwiązań paperless w naszym banku. Jest to trwający proces, który na dobre zaczął się wraz z pierwszym lockdownem i cały czas się rozwija. Budujemy go na żyjącym organizmie w mocnym duchu Agile’owym – zaczynaliśmy od prostego zaspokajania podstawowych potrzeb organizacji (wynikających z przymusowej pracy zdalnej), a następnie iteracyjnie optymalizowaliśmy rozwiązanie w celu zwiększenia skuteczności procesowej. Dodatkowo znaleźliśmy korzyści ekologiczne, które są kolejnym motorem napędowym dalszych optymalizacji paperlesowych.

11:35-11:55

Mikołaj Płonka
Mikołaj Płonka

eDokumenty

Ready_™️. Zabierz swoją firmę do kieszeni

Podczas prezentacji przedstawię w jaki sposób korzystając z systemu Ready_ możemy pozostać blisko naszej firmy, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Zaprezentowane zostaną przykłady mające istotne odzwierciedlenie w wymaganiach użytkowników a w szczególności managerów np. realizacja zadania workflow w aplikacji mobilnej.

11:55-12:15

Damian Dryja
Damian Dryja

Archivio

System DocProStar - automatyzacja input management i jej wpływ na przepływ dokumentów

W wielu firmach trend minimalizacji ilości dokumentów papierowych kontynuowany jest od wielu lat. Bardzo często oznacza to zamianę na formę elektroniczną, najczęściej w formacie pdf. Dokumentów jest tyle samo, teraz tylko w innej formie. Nierzadko, poza aspektem ekologicznym, nie ma to istotnego wpływu na optymalizację procesów. Proponujemy rozwiązania, które poprzez klasyfikację, kategoryzację dokumentów i automatyzacje zarządzania nimi i ich treściami, pomagają w optymalizacji kosztów zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwie.

12:15-12:45

Karol Dowgiało
Karol Dowgiało

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Archiwum Dokumentów Elektronicznych jako ostatni etap workflow

Postępowanie z dokumentacją w sektorze prywatnym i publicznym znacząco różni się od siebie. Wynika to m.in. z zadań, jakie realizują instytucje sektora publicznego - w tym potrzeby zapewnienia rozliczalności z podejmowanych przez nie decyzji. Istotną różnicę stanowi również konieczność wieczystego przechowywania części wytwarzanej dokumentacji. W przypadku dokumentacji papierowej ten obowiązek jest realizowany poprzez przekazywanie teczek aktowych do właściwego archiwum państwowego. Jednakże zwiększa się liczba instytucji sektora publicznego, które wdrożyły system do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD). Co za tym idzie, wytwarzają dokumenty elektroniczne, które wymagają innego podejścia. Aby odpowiedzieć na potrzeby związane z zabezpieczaniem dokumentacji elektronicznej powstał system Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE).

12:45-12:55

Przerwa

12:55-13:25

Jarosław Żeliński
Jarosław Żeliński

IT-Consulting

Jak nie stracić panowania nad szczegółowością modeli: modelowanie przepływów procesów zorientowane na reguły biznesowe

- modele zorientowane na warianty vs. modele zorientowane na reguły - dokument i jego struktura jako klucz modelowania. - reguły biznesowe czyli co? - modelowanie procesów ad-hoc

13:25-13:55

Anna Buczek
Anna Buczek

Sekwencja Biznesu

Change agent i jego rola przy wdrażaniu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie - moda czy to już trwała zmiana?

W zamianach polegających na wdrażaniu twardych narzędzi potrzeba miękkiej komunikacji i dobrej oceny biznesowej. Bardzo często projekt workflow to zmiana świadomości, postaw i praca na oczekiwaniach wielu stron. Kto temu podoła? Change Agent, zwany także konsultantem zmiany. W portfolio jego umiejętności są kompetencje trenera, coacha, project menedżera, eksperta. W różnych fazach zmiany może pełnić dedykowane role. W fazie wejścia do organizacji przydaje się rola adwokata i kreatora potrzeb, w sytuacji diagnozy – rola eksperta technicznego i znawcy procesów biznesowych, a przy prowadzeniu projektu – rola trenera zespołu, ambasadora zmiany i sojusznika interesariuszy. O tym jak wybierać taką osobę w organizacji opowiem w trakcie wystąpienia.

13:55

Zakończenie konferencji

PARTNERZY

Liderzy rynku są z nami

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU JEŚLI

  • Wydarzenia, w których dotychczas brałeś udział, nie wniosły nic nowego do Twojej codzienności zarządzania obiegiem pracy, dokumentami i procesami
  • Chcesz na nowo zdefiniować takie zagadnienia jak: automatyzacja, JPK czy PKI
  • Zamierzasz podjąć wyzwanie i wziąć udział w pełnym wiedzy oraz wartościowym merytorycznie dniu
  • Chcesz rozwiązać swój case na żywo i uzyskać rekomendacje ekspertów w kontekście usprawnienia pracy swojej organizacji
  • Chcesz wziąć udział w niepowtarzalnej dyskusji o elektronicznym obiegu dokumentów i automatyzacji procesów
  • Chcesz spotkać osoby ze swojej branży i pozyskać cenne kontakty biznesowe

REJESTRACJA / chcę tam być

Chcesz poznać najnowsze trendy w obszarze cyfryzacji i automatyzacji przedsiębiorstwa?
Weź bezpłatny udział w konferencji ON-LINE i bądź na bieżąco!

Udział jest płatny dla przedstawicieli firm IT, technologicznych oraz oferujących rozwiązania konkurencyjne względem tematyki konferencji i wynosi 999zł netto.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Ze względu na sprawy organizacyjne, osoby, które nie odwołają swojego zgłoszenia do dnia 14.09.2021 i nie wezmą udziału w konferencji, będą obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 100 PLN + VAT. W przypadku rejestracji napływających po terminie możliwości bezpłatnej rezygnacji, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu także zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 100 PLN +VAT (opłata nie dotyczy osób, które wydelegują w swoim imieniu zastępstwo do udziału w wydarzeniu).

Wyrażam zgodę na informowanie o wydarzeniach organizowanych przez ITDB Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych i otrzymywanie informacji handlowych od partnerów wydarzenia.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności i akceptuję jej treść.

Wszystkie zgody, o które prosimy, są wymagane.
Administratorem danych jest ITDB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49. Dane przetwarzane są w celu zgodnym z treścią udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia. ITDB Sp. z o.o. ma prawo przetwarzać informacje o tym, że udzieliłaś/eś zgody oraz kiedy została cofnięta, przez okres przewidziany przepisami prawa, na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Informacje handlowe (oferty oraz informacje o usługach) będą przesyłane przy użyciu telefonu lub poczty e-mail, do czasu cofnięcia zgody.

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

• CIO, Dyrektorów, Kierowników oraz Managerów departamentów informatycznych,

• Dyrektorów, Kierowników i Managerów ds. operacyjnych,

• Dyrektorów, Kierowników i Managerów ds. rozwoju,

• Dyrektorów i Kierowników finansowych,

• Dyrektorów, Kierowników i Managerów HR,

• Dyrektorów, Kierowników i Managerów administracyjnych,

• Dyrektorów, Kierowników i Managerów ds. zakupów,

• Dyrektorów Generalnych i Zarządzających,

• Office Managerów.

OPINIE

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com