Sylwester Szczepaniak

Sylwester Szczepaniak

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Sylwester Szczepaniak
Radca prawny, legislator, doradca w prawnych i organizacyjnych zagadnieniach e-administracji oraz procesów paperless w organizacjach. Specjalizuje się w prawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (podpisy i pieczęcie elektroniczne, doręczenia elektroniczne, elektroniczne znaczniki czasu). Doradzał w kilkudziesięciu projektach wdrożenia rozwiązań paperless (w tym w HR), elektronicznej administracji w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
Były wieloletni pracownik Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie koordynował projekty legislacyjne m.in. związane z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawę o doręczeniach elektronicznych oraz uczestniczył w pracach nad wdrożeniem przepisów z zakresu identyfikacji elektronicznej, dostępności cyfrowej oraz cyberbezpieczeństwa.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com