Partnerzy

ASTRAFOX

W ASTRAFOX dostarczamy rozwiązania do przetwarzania i publikowania informacji oraz rozwiązania wspierające procesy biznesowe. Wspieramy sukces biznesowy naszych Klientów, poprzez nawiązywanie trwałych relacji i znajdywanie optymalnych rozwiązań. Jesteśmy pewni, że wysoka jakość i obustronna satysfakcja to jedyna droga do sukcesu na rynku. Kluczowe obszary naszej działalności to:
– Workflow (AMODIT),
– Business Intelligence (Tableau, Alteryx),
– rozwiązania ERP (Comarch ERPXL),
– portale korporacyjne (SharePoint),
– programowanie .NET (systemy pisane na zamówienie),
– serwis IT (opieka nad infrastrukturą, sprzęt, oprogramowanie).

VSoft S.A.

Od ponad 26 lat projektujemy i wdrażamy oprogramowanie. Dostarczamy dedykowane rozwiązania zgodnie ze specyfiką działań konkretnych firm, jak i gotowe produkty powstałe na bazie naszego doświadczenia i bieżącej analizy rynku. Równocześnie świadczymy usługi doradcze i – jako partner biznesowy, umożliwiamy generowanie nowych źródeł zysku.

Systemy z naszego portfolio codziennie odciążają pracowników w rutynowych obowiązkach, aby oni mogli skupić się na zadaniach wymagających ich aktywnego udziału. Tworzymy je w oparciu o platformę low-code VSoft archITekt. Platforma ta powstała w wyniku wieloletniej praktyki rozwijania modułów usprawniających wykonywanie dużych projektów klasy enterprise.

Ciągły wzrost technologiczny i organizacyjny łączymy z zainteresowaniem nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami informatycznymi. Wiedza i doświadczenie pracowników VSoft stanowi fundament firmy. Dzięki połączeniu różnorodnych kompetencji ze zrozumieniem biznesu i zaangażowaniem w projekty staliśmy się zaufanym partnerem na rynku dostawców usług IT. Razem budujemy miejsce, gdzie praca łączy się z radością tworzenia!

https://ingenes.pl/

Ingenes

INGENES od wielu lat dostarcza rozwiązania informatyczne dla średnich i dużych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem ich branżowych potrzeb. Rozwiązania dostarczane klientom są dobierane w sposób optymalny dzięki umiejętnej analizie potrzeb, właściwemu wyborowi technologii informatycznych oraz znajomości nowoczesnych metod zarządzania.
Specjalizujemy się we wdrażaniu systemów ERP, CRM, BI oraz tworzeniu własnych, dedykowanych rozwiązań. Ściśle współpracujemy z renomowanymi dostawcami technologii IT między innymi Microsoft, Comarch oraz IBM.
Sprawne przeprowadzenie przedsiębiorstwa przez złożony proces informatyzacji to wyzwanie, przed którym staje każda rozwijająca się organizacja. Nasze doświadczenie, wysoce wykwalifikowana kadra oraz odpowiednie narzędzia pracy zapewniają kompleksowe ujęcie oraz planową realizację procesów informatyzacji.
Wysoki poziom usług świadczonych na każdym etapie realizacji projektu podnosi bezpieczeństwo inwestycji.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com