Maciej Jakubowski

Maciej Jakubowski

Lubasz i Wspólnicy

1 stycznia 2022 r. uruchomiono Krajowy System e-Faktur. W pierwszym okresie obowiązywania przepisów korzystanie z platformy będzie dobrowolne. Tym samym obok faktur papierowych oraz elektronicznych wprowadzono nową metodę dokumentowania obrotu. W prezentacji omówione będą podstawowe założenia nowego systemu, terminy wdrożenia, obowiązki oraz potencjalne korzyści i zagrożenia.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com