Rafał Skibicki

Rafał Skibicki

Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

Aplikant radcowski, Associate w Kancelarii Szostek_Bar i Partnerzy, doktorant w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prelegent na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Swoje zainteresowania skupia wokół prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii, w szczególności zaś dotyczących internetowych serwisów pośredniczących. W swojej pracy zawodowej wielokrotnie zajmował się tematyką skutków prawnych podpisu elektronicznego w zakresie prawa prywatnego oraz administracyjnego, jak również kwestią weryfikacji tożsamości przy jego pomocy.