Już wkrótce...

AGENDA

8:30-9:30
REJESTRACJA

9:30-10:00
Przygotowanie wdrożenia systemów Workflow z perspektywy zarządzania ludźmi
Akademia Leona Koźmińskiego
Prelegent: Piotr Kaczmarek-Kurczak
Opis prelekcji:
Systemy oparte na zautomatyzowanym zarządzaniu procesem pracy cieszą się od wielu lat zainteresowaniem i rosnącą popularnością wśród firm. Rozwój technologii informatycznych sprawia, że koszty takich rozwiązań spadają, a użyteczność – dzięki integracji procesów i lepszej kontroli nad ich przebiegiem – rośnie. Jednak systemy workflow nieodmiennie od lat napotykają bardzo duże bariery po stronie zarządzania pracownikami. Istnieje co najmniej kilka zjawisk psychologicznych, które znacząco utrudniają implementacje systemów workflow w firmach lub mogą znacząco obniżyć ich skuteczność. Prelekcja poświęcona będzie właśnie tym kluczowym problemom oraz sposobom ich obejścia, bardziej skutecznej implementacji workflow bez tworzenia napięć w podsystemie społecznym organizacji.

10:00-10:20
Obieg faktur od skanowania do raportowania
ASTRAFOX Sp. z o. o.
Prelegent: Przemysław Sołdacki

Opis prelekcji:
Cały współczesny biznes opiera się na informacji oraz jej przetwarzaniu. Informacja daje przewagę konkurencyjną, dlatego właściwe zarządzanie nią jest kluczowe dla prowadzenia biznesu.
Na rynku istnieje wiele systemów do elektronicznego obiegu dokumentów. Podczas prelekcji pokażemy co dobry system obiegu dokumentów powinien posiadać oraz co wyróżnia platformę Amodit spośród innych rozwiązań.

10:20-10:50
Workflow enova365 kluczem do efektywnego zarządzania budżetem.
Centrum Wdrożeń Informatycznych – Autoryzowany Partner enova365
Prelegent: Sławomir Krajewski
Opis prelekcji:
Odpowiednie zarządzanie budżetem jest podstawą do zachowania płynności przy wydatkach publicznych. Papierowy obieg dokumentów w instytucjach publicznych przy złożoności procesu akceptacyjnego jest nie lada wyzwaniem.
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie jest właściwym przykładem instytucji, gdzie stare metody zostały wyparte innowacyjnymi sposobami zarządzania.
Poprzednie tradycyjne metody papierowego obiegu dokumentów powodowały brak aktualnej informacji, dłużą czasochłonność procesu akceptacyjnego, ryzyko opóźnienia realizacji płatności kosztowych oraz powstawanie „wąskich gardeł”. Wszystkie powyżej wymienione elementy generowały dodatkowe:
– koszty,
– opóźnienia,
– niepewność informacji,

W trakcie prelekcji zostaną przedstawione kluczowe zagadnienia związane z wdrożeniem dwóch wybranych procesów: „Elektroniczny proces zarządzania budżetem” oraz „Faktury Kosztowe” – a wdrożenie których pozwoliło usprawnić pracę instytucji.

10:50-11:10
PRZERWA

11:10-11:40
Jak sprawić by ludzie korzystali z elektronicznego obiegu informacji?
Szkoła Zarządzania Zmianą
Prelegent: Wiesław Grabowski
Opis prelekcji:
Każde wdrożenie systemu informatycznego to zmiana organizacyjna, a jak pokazują badania w 70% przypadków nie osiąga się założonych celów biznesowych. Podstawowe przyczyny to prowadzenie wdrożenia w sposób, który wywołuje opór po stronie pracowników i ich brak zaangażowania, a w skrajnych przypadkach wręcz jego sabotowanie. W czasie prelekcji pokażę jak wykorzystać zwinność w celu uniknięcia tych pułapek i angażować pracowników, na których wdrożenie ma wpływ.

11:40-12:00
Workflow w procesie digitalizacji
Digital-Center sp. z o.o
Prelegent: Maciej Chojnacki
Opis prelekcji:
Proces digitalizacji to znacznie więcej niż położenie kartki na skanerze. Lata doświadczeń na tym polu, pozwoliły nazwać wyzwania stawiane przez projekty digitalizacji i przygotować odpowiedź w postaci systemu nadzorującego przebieg procesu. Oprogramowanie zarządzające daje pełną kontrolę nad aktualnym przepływem danych, aktualnym stanem systemu i chroni go przed potencjalnymi zagrożeniami. W czasie prelekcji przedstawiony zostanie system qDi umożliwiający zapanowanie nad wymagającym projektem poprzez ciągłą ocenę i weryfikację poprawności generowanych plików. Kluczem jest automatyzacja, która pozwala na zwiększenie wydajności, wyeliminowanie problemów oraz zapewnienie spójności przygotowywanych plików.

12:00-12:30
Fakturowanie elektroniczne – czyli jak usprawnić przepływ dokumentów w firmie nie popadając w konflikt z organami podatkowymi
Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych

Prelegent: Mateusz Kozieł
Opis prelekcji:
E-faktury oraz fakturowanie elektroniczne stanowią istotne narzędzie usprawnienia przepływu dokumentów w przedsiębiorstwie, pozwalające na odejście od tradycyjnego, papierowego obiegu dokumentacji. Nieprawidłowe wdrożenie tego typu rozwiązań doprowadzić może jednak do potencjalnego konfliktu z organami podatkowymi. W czasie prelekcji omówione zostaną podstawowe zasady oraz wymogi prawne oraz podatkowe związane z wyeliminowaniem tradycyjnych form fakturowania w przedsiębiorstwie na rzecz fakturowania elektronicznego

12:30-12:50
PRZERWA

13:00-13:20
Case study: Zarządzanie dokumentacją w momencie przejęcia i fuzji przedsiębiorstw – wybrane problemy
Żabka Polska
Prelegent: Łukasz Skrzypczak
Opis prelekcji:
Fuzje oraz przejęcia przedsiębiorstw sektora prywatnego są coraz częściej spotykanymi procesami w Polsce, stanowiąc często kluczowy element strategii rozwoju firm. Z uwagi na swój specyficzny charakter procesy te mają daleko idący wpływ na zarządzanie dokumentacją w organizacjach. Wystąpienie przedstawia próbę analizy modelowego rozpoznania obiegu dokumentacji oraz funkcjonowania archiwów korporacyjnych i składnic akt w organizacjach podejmujących wyzwanie względem wspomnianych transakcji gospodarczych.

13:20-13:50
Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych – wymagania prawne i standardy
Instytut Logistyki i Magazynowania
Prelegent: Rafał Sowiński
Opis prelekcji:
Za 1,5 roku administracja państwowa będzie musiała być przygotowana do odbioru elektronicznych faktur ustrukturyzowanych. Taka zmiana wynikać będzie z wdrożenia w Polsce przepisów unijnych.
Podczas prezentacji powiem o tym, jakie to będzie miało konsekwencje dla firm będących dostawcami dla administracji.
Pokażę na czym polega idea Platformy Elektronicznego Fakturowania (jak będzie funkcjonowała
w otoczeniu rynkowym). Wyjaśnię także, jakie standardy wymiany faktur elektronicznych – wysyłanych do jednostek publicznych – będą obowiązywały i czy da się to robić inaczej. Zależy mi, aby uświadomić przedsiębiorcom, że jeśli będą chcieli nadal realizować zamówienia publiczne to muszą szykować się na zmiany i dostosowywać swoje systemy do możliwości przesyłania elektronicznych faktur ustrukturyzowanych, a takie faktury to nie pliki PDF

13:50
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI / LUNCH

SPONSORZY
 


WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA
 

PATRONI MEDIALNI
 FUNDATORZY NAGRÓD

ORGANIZATOR

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress