Już wkrótce...

PRELEGENCI

JAROSŁAW ŻELIŃSKI
IT-CONSULTING
W latach 2001-2004, jako specjalista z zakresu analiz systemowych obszaru zarządzania, realizował projekty związane z budową strategii dla spółek giełdowych Elektrim SA, Apexim SA, EXATEL SA, (dawniej Telenergo SA), OPTIMUS SA.
Od roku 2004, jako niezależny ekspert prowadzi badania z zakresu sformalizowanych metod analiz systemowych i modelowania systemów zarządzania. Wyniki swoich prac prezentuje w prowadzonym przez siebie, wysoko ocenianym przez wielu stałych czytelników, blogu IT-Consulting.pl/blog, w prasie branżowej IT i gospodarczej, a także jako prelegent na wielu konferencjach, gdzie jest zapraszany do wygłaszania referatów merytorycznych. Publikuje artykuły i eseje w wielu gazetach w tym w TELEINFO, COMPUTERWORD, Gazecie Wyborczej, Gazecie Prawnej, FORBES, wielu wydawnictwach branżowych. „Rzeczpospolitej”, „Polsce The Times”, „The Wall Street Journal”, „Gazecie Wyborczej”.
W ramach pracy naukowej, jako niezależny ekspert, analityk i projektant, skutecznie realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów informacyjnych prowadząc je standardowymi metodami formalnymi, które stale rozwija i stosuje w praktyce. Prowadzi studia i badania z zakresu analizy systemów, epistemologii oraz teorii komunikacji i psychologii.
Posiadacz certyfikatu i dopuszczenia do informacji niejawnej z klauzulą TAJNE, wydane przez ABW w 2004 roku.
Jako wykładowca od 2005 roku współpracuje z Akademią Morską w Gdyni i Politechniką Warszawską. Przedmiotem prowadzonych wykładów są analizy biznesowe i projekty logiki systemów dla biznesu, sformalizowane analizy biznesowe i systemowe, których celem jest optymalizacja pracy organizacji, organizacyjne aspekty zarządzanie ciągłością działania, opracowywanie wymagań na oprogramowanie wspomagające zarządzanie. Prowadzi szkolenia z całego zakresu swoich kompetencji i doświadczenia. Specjalizuje się w stosowaniu sformalizowanych systemów pojęciowych w analizie systemowej.
Elke Schoenemann
ELO Digital Office
Sales Manager Poland. Niemka pracująca od roku 1996 w Polsce, z wykształcenia matematyk.
1996 – 2004 Praca w Polsko-Niemieckim Towarzystwie Wspierania Gospodarki (Firma z udziałem rządu polskiego i niemieckiego (po 50%))
Od 2004 zatrudniona w ELO Digital Office – odpowiedzialna za sieć Business Partnerów ELO w Polsce i koordynację projektów.
Przemyslaw Sołdacki
Astrafox
Absolwent Politechniki Warszawskiej. Doktor nauk technicznych z zakresu informatyki. Rozprawa doktorska z tematyki sztucznej inteligencji i eksploracji tekstów (text mining). Prowadzi wykłady i projekty z przedmiotu „Inteligentne Systemy Informacyjne” na Politechnice Warszawskiej. Współpracuje z Microsoft Innovation Center oraz IBM Innovation Center. Jest zarejestrowanym ekspertem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Od 1999 roku członek zarządu firmy Datacom Software. Posiada 15-letnie doświadczenie w branży IT. Dzięki połączeniu wiedzy technicznej (programowanie .NET, SQL, systemy CRM, SharePoint, BI) z doświadczeniem w prowadzeniu projektów informatycznych skutecznie zarządza zespołem programistów. W wolnym czasie podróżuje, interesuje się również tańcem.
Zainteresowania zawodowe:
• zastosowanie zaawansowanych systemów informatycznych w przedsiębiorstwach
• Big Data
• systemy workflow
• praktyczne zastosowania systemów sztucznej inteligencji
Natalia Zawadzka
Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.
Adwokat. Doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Izby Adwokackiej w Łodzi.
W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim obsługą przedsiębiorców i organizacji. Specjalizuje się w prawie nowych technologii i e-commerce, bliskie są jej zagadnienia ochrony dóbr osobistych, własności intelektualnej i prawa prasowego. W codziennej pracy zajmuje się także szeroko pojętym prawem cywilnym i korporacyjnym. Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych i wiedzę z zakresu prawa procesowego (zarówno cywilnego, jak i karnego).
Jest autorką publikacji z zakresu ochrony praw człowieka oraz prawa nowych technologii i prelegentką na konferencjach dotyczących tej tematyki.
Elżbieta Krawczyk
Orange Customer Service Sp. z o.o.
Elżbieta Krawczyk w Orange Polska pracuje od 15 lat. Od początku była związana z funkcją Finanse. W latach 2003-2008 była dyrektorem Departamentu Obsługi Finansowej Klienta, a w latach 2008-2010 dyrektorem Operacyjnym ds. Fakturowania, Rozliczeń i Kanałów Płatności. Wprowadziła szereg rozwiązań w zakresie efektywności procesu rozliczeń abonenckich. Uczestniczyła w wielu ważnych projektach m.in. wdrażających nowe formy płatności dla Klientów. Przez blisko 10 lat koordynowała pracę międzyoperatorskiej Koalicji na rzecz Polecenia Zapłaty. Znacząco przyczyniła się także do pozycji lidera Orange Polska w obszarze e-faktury, odpowiadając za jej promocję i rozwój.
Ścibor Łąpieś
PKP S.A.
Dyrektor Departamentu Teleinformatyki w PKP S.A. Manager z 10 letnim doświadczeniem na styku biznesu i IT. Praktyk otwarty na potrzeby klienta. Brał udział w analizie procesów, przygotowaniu projektów IT oraz nadzorował wdrożenie i eksploatację systemów biznesowych, m.in. klasy ERP oraz workflow. W czasie wolnym od komputera odrywa myśli od ziemi wybierając powietrze i wodę.

SPONSORZY
 
 
 

 WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA
 PATRONI MEDIALNI
 
                             
        


FUNDATORZY NAGRÓD
 
 


ORGANIZATOR