Mikołaj Machowski

Mikołaj Machowski

Muzeum Narodowe w Warszawie