Katarzyna Marcyniuk

Katarzyna Marcyniuk

Instytut Logistyki i Magazynowania

Specjalista z zakresu fakturowania elektronicznego w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Bezpośrednio zaangażowana w rozwój Platformy Elektronicznego Fakturowania. Odpowiada za upowszechnianie wiedzy i szkolenia dotyczące ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wśród jednostek administracji publicznej i biznesu.