Małgorzata Samborska

Małgorzata Samborska

Grant Thornton

Małgorzata posiada osiemnastoletnie doświadczenie z zakresie doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w podatkach dochodowych, w szczególności w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym i rozliczeń podatkowych pracowników delegowanych do pracy w innych krajach (ekspatów). Lider branży „Artykuły spożywcze i napoje”. Wyróżniona w IX i XI Rankingu Top Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej – III miejsce w kategorii: Międzynarodowe prawo podatkowe oraz III miejsce w kategorii: PIT.
Doradca podatkowy. Z Grant Thornton Frąckowiak związana od 2008 roku. Lider biura w Warszawie. Autorka licznych publikacji dotyczących zagadnień podatkowych w prasie fachowej oraz książki „Optymalizacja podatkowa, czyli jak zaoszczędzić na podatku dochodowym od osób prawnych”. Współautorka komentarzy do ustaw o podatkach dochodowych wydawanych przez prestiżowe wydawnictwo C.H. Beck (zarówno w podatku dochodowym od osób prawnych, jak i osób fizycznych) oraz książki „Körperschaftsteuer/ Podatek dochodowy od osób prawnych 2003”. Prelegent na szkoleniach i konferencjach.