Już wkrótce...

PARTNERZY

Innotion Sp. z o. o.
Innotion to firma założona przez doświadczonych we wdrożeniach i realizacji projektów pasjonatów informatyki. Przez 5 lat istnienia firmy udało nam się zrealizować z sukcesem projekty dla kilkunastu firm z różnych sektorów. Specjalizujemy się w budowaniu rozwiązań w 100% dostosowanych do biznesu naszego klienta.
Realizowaliśmy projekty w następujących obszarach:
• Zarządzanie kancelarią prawną;
• System CRM dla dystrybutora elementów przenoszenia napędu;
• Nawigacja mobilna;
• Elektroniczny system obsługi pożyczek dla firmy pożyczkowej w Gdyni;
• Portale sprzedaży biletów komunikacji miejskiej dla 2 polskich miast;
• System do monitorowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie szkoleń;
• System do zarządzania, dystrybucji, rozliczania i monitorowania świadczeń pozapłacowych;
• System do zarządzania projektami informatycznymi;
• Usługę InnBusiness wraz z uruchomieniem procesów na Innotion Worlfkow w następujących obszarach:
o Ocena pracownika;
o Kontrole przestrzegania przepisów BHP;
o Kancelaria i obieg dokumentów w firmie;
o Planowanie, realizacji i raportowanie audytów wewnętrznych;
o Ewidencję odpadów
Jesteśmy firmą która :
• Przeanalizuje i zrozumie Twój biznes;
• Dotrze do sedna potrzeby biznesowej;
• Przygotuje dopasowane dla Twojego biznesu rozwiązania;
• Zapewni Ci kompleksową obsługę powdrożeniową;
W ramach naszych wdrożeń dostarczamy tylko to co rzeczywiście jest potrzebne w organizacji. Stawiamy na ścisłą i długoterminową współpracę. Wiemy, że wraz ze zmianami dotyczącymi biznesu musi się też zmieniać informatyka. Oferujemy kompleksową obsługę wdrażanych procesów, od pierwszych spotkań analitycznych po serwis i rozwój aplikacji.
ELO Digital Office Sp. z o.o.
ELO Digital Office Sp. z o.o. jest to jeden z wielu oddziałów firmy ELO Digital Office GmbH na świecie. Spółka ta odpowiedzialna jest za sieć partnerów wdrożeniowych w Polsce.
Firma ELO Digital Office GmbH z siedzibą w Stuttgarcie odłączyła się w 1998 roku – dwa lata od powstania marki ELO – od grupy Louis Leitz. Od tego czasu firmą kieruje Karl Heinz Mosbach i Matthias Thiele. Dzięki wyraźnej wizji rozwoju i ogromnemu potencjałowi produktów firma ELO Digital Office GmbH wraz z oddziałami w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Azji i Australii odniosła sukces na skalę międzynarodową. ELO oferuje produkty do elektronicznego zarządzania dokumentami, cyfrowej archiwizacji i obiegu dokumentów, czyli wszystkich obszarów zarządzania zasobami informacyjnymi. Oferowane rozwiązania są dostosowane do indywidualnych wymogów i wielkości przedsiębiorstwa. Opierają się na trzech standardowych liniach produktów: ELOoffice, ELOprofessional oraz ELOenterprise dostępne w 30 językach
ELO Digital Office Sp. z o.o.
ul. Kombatantów 34
PL 66-400 Gorzów Wlkp.
office: +48 95 783 6690
email: gorzow@elo-digital.pl

ASTRAFOX sp. z o.o.
ASTRAFOX dostarcza usługi i rozwiązania biznesowe. Kluczowe obszary naszej działalności to:
– Workflow (AMODIT),
– Business Intelligence (Tableau, Alteryx)
– rozwiązania ERP (Comarch ERPXL)
– portale korporacyjne (SharePoint),
– programowanie .NET (systemy pisane na zamówienie)
– serwis IT (opieka nad infrastrukturą, sprzęt, oprogramowanie)
COMARCH
Comarch jest wiodącym środkowoeuropejskim dostawcą innowacyjnych rozwiązań IT, które wspomagają firmy i instytucje w osiągnięciu wyższej rentowności, optymalizując działalność operacyjną i procesy biznesowe. Firma zatrudnia ponad 5000 najwyższej klasy specjalistów na całym świecie. Głównym atutem Comarch jest głęboka wiedza branżowa, którą od 1993 roku przekazuje klientom w postaci zintegrowanych systemów informatycznych dla sektorów telekomunikacji, usług finansowych, rynków kapitałowych, bankowości i ubezpieczeń, administracji publicznej, handlu i usług oraz dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.

Globalizacja gospodarki światowej i liberalizacja handlu powoduje zanikanie barier dla firm i ich produktów. Rynek IT staje się rynkiem otwartym i globalnym, na którym następuje ciągłe porównywanie cen i jakości dostępnych produktów. Wraz ze wzrostem obecności kapitału zagranicznego w Polsce nawet firmy IT działające wyłącznie na polskim rynku musza oferować produkty konkurencyjne z punktu widzenia rynku globalnego. Comarch od samego początku działania wypracował reputacje firmy technologicznej wytwarzającej nowoczesne produkty z sukcesem sprzedając je na rynku krajowym i zagranicznym. Dlatego nadal głównym celem strategicznym Comarch jest opracowywanie nowych, konkurencyjnych produktów, co pozwoli na zapewnienie dalszego rozwoju Comarch, a co za tym idzie zwiększenie wartości. Utrzymanie dynamiki sprzedaży wymaga nakładów na rozwój produktów oraz właściwą ich promocje i marketing. Dotyczy to zarówno modyfikacji już istniejących produktów i technologii, jak również opracowywania nowych produktów.

Polityka Comarch zakłada prowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z wdrożeniem nowych produktów oraz standaryzacje produktów od samego początku ich przygotowania dla klienta. Dzięki temu, o ile nawet produkt został przygotowany na potrzeby konkretnego klienta, to część lub całość oprogramowania/kodu może być następnie wykorzystana do przygotowania standardowego produktu.
W rezultacie owocuje to wyższą rentownością poszczególnych kontraktów oraz rozszerzeniem bazy klientów. Nakłady na prace badawczo-rozwojowe w 2015 r. osiągnęły wartość 138,2 mln zł. Comarch przeznaczył na nie zarówno środki własne, jak i aktywnie pozyskiwał fundusze europejskie.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) to instytucja administracji publicznej wyznaczona przez państwo do wykonywania zadań z zakresu powszechnego ubezpieczenia społecznego.
ZUS zajmuje się kompleksową obsługą systemu zabezpieczenia społecznego, to znaczy odpowiada za gromadzenie i księgowanie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz za ustalanie uprawnień i wypłatę świadczeń, w tym emerytur, rent, zasiłków. Zakład obsługuje łącznie około 26 mln klientów. Zadaniem ZUS jest też upowszechnianie wiedzy. W ramach projektu NZB, w module „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe” eksperci ZUS prowadzą wykład „Ubezpieczenia społecznenie zbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka”. Realizacja zadań ustawowych powierzonych ZUS oznacza konieczność operowania środkami w wysokości ok. 200 mld zł, tj. kwotą odpowiadającą niemal połowie budżetu państwa. Nie tylko wielkość zaangażowanych funduszy publicznych, lecz także zakres zadań i liczba klientów czynią zatem z ZUS jedną z najważniejszych instytucji publicznych w Polsce.
Rodan
Misją firmy Rodan Development Sp. z o.o. (www.rodan.pl) jest projektowanie i wdrażanie innowacyjnych systemów informatycznych stymulujących wzrost efektywności pracy opartej o wiedzę. Oferowany zakres rozwiązań informatycznych obejmuje systemy zarządzania wiedzą wykorzystujące multimedialne repozytoria, archiwa dokumentacji technicznej, systemy zarządzania obiegiem dokumentów oraz systemy planowania i monitorowania budżetów projektów.
Wszystkie oferowanie rozwiązania informatyczne są realizowane w oparciu o nowoczesną platformę oprogramowania narzędziowego OfficeObjects®, która powstała w wyniku intensywnych prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w okresie ostatnich 15 w ramach badawczych programów ramowych Komisji Europejskiej.
Zespół inżynierów oprogramowania oraz konsultantów realizujących dedykowane rozwiązania informatyczne legitymuje się rozległym doświadczeniem projektowania, wdrażania oraz wspierania dużych systemów informatycznych w instytucjach administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach.

SPONSORZY
 WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA
 


PATRONI HONOROWI
 

PATRONI MEDIALNI
 


FUNDATORZY NAGRÓDORGANIZATOR

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress