Już wkrótce...

AGENDA

8:30-9:30
REJESTRACJA
9:30-10:00
Platforma AMODIT- system obiegu informacji, który uczy się od użytkowników

AstraFox Sp. z o.o.

Prelegent: dr Przemysław Sołdacki

10:00-10:30
Ewolucja systemu Workflow w firmie

Archman Sp. z o.o.

Prelegent: Marcin Kowalski

Opis prelekcji:
Elektroniczny obieg dokumentów to obecnie główny nurt usprawnień w zakresie zarządzania. Obniża koszty, poprawia jakość i zwiększa szybkość wymiany informacji. Wybierając system trzeba mieć jednak na uwadze, że klasyczne dokumenty (faktury, zamówienia etc.) są pierwszym etapem projektu pod hasłem „workflow”. Jeżeli ten pierwszy etap się powiedzie, a w większości firm niezależnie od wdrażanych systemów on się powodzi, to szybko zrodzi się potrzeba obiegu innych bytów biznesowych: umów, urlopów, zadań, zleceń, projektów etc. Trzeba też pamiętać o znacznie większej liczbie użytkowników systemów workflow niż systemów ERP, a także szerokiej liście urządzeń (komputerów, tabletów, telefonów), na których takie systemy muszą działać.

10:30-11:00
Obieg dokumentów z Nintex Workflow. Łatwe projektowanie rozwiązań dla biznesu

HURO Sp. z o.o.

Prelegent: Paweł Huryn

Opis prelekcji:
Szybkie reagowanie na zmiany to coraz istotniejszy aspekt każdego biznesu. Paweł Huryn ze spółki HURO opowie w jaki sposób narzędzia Nintex pomagają firmom budować przewagę konkurencyjną.
Nintex Workflow to światowy lider Obiegu Dokumentów. Platforma umożliwia szybkie wdrażanie rozwiązań takich jak: Obieg Umów z Kontrahentami, Obieg Faktur, Rezerwacja Zasobów, Oceny Okresowe czy Elektroniczne Archiwum Dokumentów. Zaprojektowane rozwiązania są dostępne na każdej platformie (SharePoint, Office 365, iOS, Windows Phone, Android), a ich modyfikacja jest możliwa bez dodatkowych narzędzi, w przeglądarce.
Właśnie dlatego z niezależnego raportu Total Economy Impact opracowanego przez Forrester wynika, że średni zwrot z inwestycji w Nintex to 176%,a okres zwrotu to 10,5 miesiąca.

11:00-11:15
PRZERWA

11:15-11:45
Zarządzanie wymaganiami biznesowymi w definiowaniu obiegu dokumentów

Carrywater Group S.A

Prelegent: Krzysztof Szatkowski

11:45-12:15
Baza wiedzy z systemu klasy ECM jako najcenniejszy zasób firmy – przykłady z praktycznych zastosowań

PMS Labs Sp. z o.o.

Prelegent: Adam Wolny

Opis prelekcji:
Elektroniczny obieg dokumentów to nie tylko zamodelowanie i odtworzenie reguł pracy z dokumentem zapisanych w instrukcjach kancelaryjnych. To możliwości kolekcjonowania dodatkowych informacji cennych w punktu widzenia bieżącego, dynamicznego podejmowania decyzji, jak również budowa bazy wiedzy o firmie, głównych źródłach jej sukcesów, wąskich gardłach będących powodem potencjalnych problemów.
Poszukując systemu Workflow i decydując się na te o dużej elastyczności , firma otwiera sobie perspektywę usprawnienia lub wręcz wcześniej niemożliwego kolekcjonowania bardzo wysublimowanej wiedzy o takich procesach jak: obsługa CMR (listy przewozowe), kontrola realizacji budżetów projektów i produkcji, obsługa procesu zakupowego z wykorzystaniem portalu aukcyjnego, nadzorowanie harmonogramów kontroli narzędzi pomiarowych, procesy rekrutacyjne i kadrowe, zapytania ofertowe, praca zleceniowa i rozliczanie czasu pracy, itp.

12:15-12:45
Praktyczne aspekty wdrożenia faktury elektronicznej, na przykładzie doświadczeń Reckitt Benckiser

Reckitt Benckiser S.A.

Prelegent: Aneta Czerniewska

Opis prelekcji:
Podczas wykładu zostanie zaprezentowany model procesu sprzedaży B2B wspierany elektroniczną wymianą danych. Przedstawiony zostanie typowy obieg komunikatów EDI wraz z określeniem ich zastosowania i technicznym modelem rozwiazania umożliwiającym ich wdrożenie. Dodatkowo omówione zostaną ograniczenia modelu oraz wady i zalety typowych rozwiązań stosowanych przez firmy korzystające z komunikacji EDI i działające w Polsce.
Specjalny nacisk zostanie położony na e-fakturę wraz z omówieniem dodatkowych nakładów potrzebnych na jej wdrożenie i utrzymanie oraz wyzwań i korzyści stojących przed różnymi działami w typowej firmie zwiazanych z wdrożeniem tego komunikatu EDI. Zwrócona zostanie także uwaga na techniczno procesowe wymogi przetwarzania e-faktury oraz obowiązujące regulacje prawne.

12:45-13:00
PRZERWA

13:00-13:30
Prostota w złożoności -kluczowe aspekty wyboru systemu do elektronicznego obiegu dokumentów

BI-Pro Consulting Group Sp. z o.o.

Prelegent: Mateusz Marek

Opis prelekcji:
Zdarza się że wybór oraz wdrożenie systemu DMS/workflowstaje się sporym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa, podczas którego pojawia się wiele obaw związanych m. in. ze zmianą kultury pracy poszczególnych grup pracowników.
Podczas wystąpienia zostaną przedstawione najczęściej diagnozowane obawy oraz sposoby ich rozwiązania na każdym etapie – od wyboru po wdrożenie. Na podstawie systemu eDokumenty wyodrębnione zostaną funkcjonalności mający bezpośredni wpływ na wspólny sukces.

13:30-14:00
Prawne aspekty elektronicznego obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie w kontekście zmian wprowadzonych w latach 2014 i 2015

Bird&Bird

Prelegent: Marcin Alberski

Opis prelekcji:
W ramach prezentacji omówione zostaną etapy zarządzania dokumentacją w przedsiębiorstwie. W pierwszej części przedstawiona zostanie dopuszczalność zawarcia umowy, wystawienia faktury w formie elektronicznej i prawne znaczenie takiego sformułowania w zależności od wybranej metody (podpis elektroniczny, znakowanie czasem, wymiana zeskanowanych dokumentów). Następnie omówione zostaną kwestie archiwizacji i udostępniania dokumentacji w ramach przedsiębiorstwa. Ponadto zostanie wskazana możliwość zlecania zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów podmiotom trzecim, a także terminy ustania obowiązku przechowywania różnych typów dokumentacji. Szczególna uwaga poświęcona zostanie zmianom w prawie, które mogą mieć wpływ na elektroniczny obieg dokumentów.

14:00-14:30
Zwinne podejście do integracji procesów workflow

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki

Prelegent: dr Danuta Kajrunajtys

Opis prelekcji:
Celem wystąpienia jest omówienie dwóch kluczowych perspektyw patrzenia na integrację procesów workflow: IT oraz biznesu. Przedstawiciele obu tych obszarów inaczej rozumieją problem integracji, czego innego oczekują w efekcie oraz przed innymi problemami stają rozważając możliwość zintegrowanego funkcjonowania procesów workflow.
Jest możliwe przeprowadzenie procesu integracji skutecznie i efektywnie. Zostanie omówiona idea rozwiązania i efekty, które uzyskuje firma eksploatująca rozwiązanie zbudowane na tych założeniach.

14:30
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI / LUNCH

SPONSORZY
 
HURO - Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT

FUNDATORZY NAGRÓD
WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA
 


PATRONI MEDIALNI
 
                                   

ORGANIZATOR