Już wkrótce...

PRELEGENCI

Maciej Jeruzal
Bank Gospodarstwa Krajowego
Od 15 lat w bankowości. Karierę rozpoczynał w 2000 roku w pierwszym internetowym Banku w Polsce – mBank od pracy w obszarze back office. Następnie pracował w Banku Przemysłowym, w którym odpowiedzialny był za rozwój produktów dla osób fizycznych. W latach 2005 – 2010 odpowiedzialny za produkty i procesy w mBanku, w którym stworzył m.in. produkt RUK – Ramową Umowę Kredytową, umożliwiającą zawieranie umowy o kredyt w sposób elektroniczny. We wdrożeniu oprócz samego produktu wykorzystywana była platforma workflow do procesowania wniosków. W latach 2010 – 2012 na stanowisku kierowniczym w Banku Pocztowym (Naczelnik Wydziału Automatyzacji i Optymalizacji procesów) odpowiedzialny za wdrożenie systemu workflow do obsługi klientów detalicznych i mikrofirm.
Od 4 lat w Banku Gospodarstwa Krajowego, obecnie na stanowisku Naczelnika Automatyzacji Procesów. Odpowiedzialny jest za wdrożenie systemu workflow, dalszy jego rozwój oraz automatyzację procesów. Wdrożony system oprócz obsługi pracowników Banku obsługuje również klientów zewnętrznych z wykorzystaniem portalu komunikacyjnego BGK Zlecenia.
dr Danuta Kajrunajtys
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki
Doradca biznesowy specjalizujący się w projektowaniu strategicznych planów rozwoju IT do wspomagania zarządzania, Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, specjalista w zakresie modeli biznesowych, projektowania komunikacji biznesowej wykorzystującej najnowsze możliwości IT, projektowania i wdrażania zmian organizacyjnych, analityk systemów obiegu informacji i systemów pracy, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk akademicki uczelni publicznych i prywatnych.
Tadeusz Rudnicki
Instytut Logistyki i Magazynowania
Jest ekspertem Europejskiego Wielostronnego Forum Elektronicznego e-Fakturowania (grupa robocza AGS) oraz Polskiego Forum Krajowego. Jest także wydelegowanym przez Polski Komitet Normalizacyjny członkiem Komitetu Technicznego CEN PC 434, którego zadaniem jest opracowanie propozycji Normy Europejskiej faktury elektronicznej.
W latach 2012 – 2013 był członkiem europejskiej Grupy Eksperckiej Przetargów Elektronicznych (e-TEG) działającej przy Komisji Europejskiej. W latach 2012 – 2015 brał udział w pracach Warsztatów CEN BI WS3, w trakcie których tworzone były specyfikacje dokumentów elektronicznych oraz przewodniki ich wdrażania (CWA).
Jest głównym specjalistą Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w Centrum Elektronicznej Gospodarki. Pełni także funkcję konsultanta w organizacji GS1, która zajmuje się standaryzacją
w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania popytem.
Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (Automatyka i Metrologia Elektryczna i Elektroniczna). Obecnie jest doktorantem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej.
Dariusz Szostek
Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna
Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego, radca prawny (wpis nr KT 3267 na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach).
Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości do spraw informatyzacji postępowań cywilnych. Członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości do spraw elektronicznego biura podawczego. Członek Zespołu ekspertów Ministra Sprawiedliwości do przygotowania modelu elektronicznego sądu. Brał czynny udział w przygotowaniu projektu nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie Elektronicznego Postępowania Upominawczego oraz przepisów wykonawczych. Ekspert w Zespole do spraw uchylania barier w e-administracji przy Komitecie Stałym do spraw Informatyzacji i Łączności Rady Ministrów. Ekspert w Komisji Sejmowej do spraw uchwalenia ustawy zmieniającej ustawę o informatyzacji. Wykłada również m.in. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
Uczestniczył w pracach zespołu roboczego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w zakresie „czynności prawnej”. Przygotował m.in. propozycję zmian k.c. w zakresie formy czynności prawnej; opracowanie pt. „Problematyka formy czynności prawnej dokonywanej z użyciem komunikacji elektronicznej. Analiza prawno-porównawcza wybranych systemów prawnych i regulacji międzynarodowych”; a także opinię dotyczącą skutków cywilno-prawnych projektu ustawy o podpisach elektronicznych na rzecz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, prowadzi szkolenia. Prywatnie – bibliofil, muzykuje grając m.in. na gitarze, słucha jazzu bluesa i rocka ale także muzyki klasycznej, mieszka w górach.
Specjalizuje się w prawie nowych technologii, a w szczególności ochronie danych osobowych oraz handlu elektronicznym.
Paweł Zawieja
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Od kilkunastu lat związany ze szkolnictwem wyższym i zarządzaniem finansami. Od pięciu lat w Uniwerystecie Medycznym w Łodzi, gdzie jest odpowiedzialny za wdrażania i rozwój rachunkowości zarządczej. Kierownik kilku projektów informatycznych i rozwojowych w zakresie wdrażania controllingu i wewnętrznych procesów biznesowych. Od początku roku 2015 pełni funkcję kierownika Centrum Kompetencji Procesowych, komórki powołanej do zapewnienia rozwoju zarządzania procesowego w uczelni.

Marek Paszkowski
Zastępca dyrektora Handlowego HEUTHES
Reprezentuje firmę w kontaktach z kontrahentami na najwyższym szczeblu z obszaru ERP oraz oprogramowania bankowego. Osobiście prowadzi współpracę z największymi Klientami i koordynuje procesy wdrożeniowe.

dr Przemysław Sołdacki
ASTRAFOX Sp. z o. o.
Absolwent Politechniki Warszawskiej. Doktor nauk technicznych z zakresu informatyki. Od 1999 roku członek zarządu firmy Astrafox (dawniej Datacom Software). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży IT. Skutecznie łączy wiedzę techniczną (programowanie .NET, SQL, systemy CRM, SharePoint) z zainteresowaniami z obszaru sztucznej inteligencji i eksploracji tekstu (textmining). Jest zarejestrowanym ekspertem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W wolnym czasie podróżuje, interesuje się również tańcem.

Monika Gebel
Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Monika jest aplikantką adwokacką, specjalizuje się w prawie autorskim, jak również prawie mediów, prawie telekomunikacyjnym oraz prawie nowych technologii. Doradza w zakresie prawnych uwarunkowań funkcjonowania serwisów internetowych, prawa konsumentów oraz prawa ochrony danych osobowych.
Zajmuje się również kompleksową obsługą produkcji filmowych, telewizyjnych i reklamowych na wszystkich etapach ich powstawania, doradza również artystom w zakresie ochrony dóbr osobistych.
Współpracowała z licznymi agencjami reklamowymi i organizacjami branżowymi w zakresie prawa mediów.
Monika jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Jarosław Wilk
Business Data Process Sp. z o.o.
W firmie Business Data Proces menager zarządzający międzynarodowymi projektami i rozwiązaniami informatycznymi. Wykładowca Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka. Specjalizujący się w zastosowaniu języków formalnych, wykorzystywanych do optymalizacji procesów biznesowych, jak również w algorytmach sztucznej inteligencji.

SPONSORZY
 
  
  


WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA
 
  
  
        

PATRONI MEDIALNI
 

















FUNDATORZY NAGRÓD

  
  
  


ORGANIZATOR

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress