Już wkrótce...

AGENDA

8:30-9:30
REJESTRACJA

9:30-10:00
System workflow a obieg dokumentów – sprawne wdrażanie w instytucjach finansowych
Bank Gospodarstwa Krajowego
Prelegent: Maciej Jeruzal
Opis prelekcji:
Wdrożenie systemu workflow znacząco zmienia organizację, dając jej możliwość szybkiego wdrażania procesów/ produktów oraz reagowania na zmiany. Ma to również przełożenie na elektroniczny obieg dokumentów w organizacji. Specyfika Banku Gospodarstwa Krajowego wymaga dużej elastyczności i szybkiego dostosowania do zmian, np. w programach rządowych. Podczas prelekcji przedstawione zostanie wdrożenie systemu workflow, obieg dokumentów oraz sposób wdrażania nowych procesów.

10:00-10:30
Obsługa zobowiązań bez papieru w chmurze
Business Data Process Sp. z o.o.
Prelegent: Jarosław Wilk
Opis prelekcji:
Oprogramowanie w modelu SaaS do aktywnego kontrolowania wydatków.
Optymalizacja procesu przetwarzania kontraktów i dokumentów zakupowych.
Wielowymiarowa akceptacja dostawców, kontraktów, faktur oraz płatności.

10:30-11:00
System ISOF-Workflow jako narzędzie optymalizacji obiegów pracy nad dokumentami
HEUTHES
Prelegent: Marek Paszkowski
Opis prelekcji:
ISOF-Workflow jest dedykowany zwłaszcza dla klientów z sektora finansowego i ubezpieczeń. Sprawdzi się również w obsłudze urzędów i instytucji, firm handlowych i placówek medycznych. Pracuje w przeglądarce WWW i zawiera rozwiązania z zakresu DMS i CRM.
System umożliwia:
• elektroniczne gromadzenie, indeksowanie, udostępnianie i wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów powstających w organizacji lub też przychodzących do niej z zewnątrz,
• obsługę procesów przepływu informacji oraz dokumentów (ang. workflow),
• prowadzenie efektywnej pracy grupowej.

11:00-11:15
PRZERWA

11:15-11:45
Elektroniczny obieg dokumentów w firmie. Czym jest dokument elektroniczny i jak przeprowadzić z niego dowód w sądzie?
Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna
Prelegent: Dariusz Szostek
Opis prelekcji:
Efektywność pracy osiągana w przedsiębiorstwach dzięki wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów jest nie do przecenienia. Niejednokrotnie bowiem przekłada się to nie tylko na większą efektywność, ale również przejrzystość przedsiębiorstwa dla kadry zarządzającej, która ma dodatkowe narzędzia kontroli przedsiębiorstwa. Czym jednak jest dokument elektroniczny w świetle prawa? Czy istnieje definicja dokumentu elektronicznego i jakie ma ona znaczenie praktyczne? Jak zapewnić aby system elektronicznego obiegu dokumentów w firmie generował dokumenty elektroniczne? Co w przypadku sporu pracodawcy z pracownikiem? Czy sąd uzna wydruk komputerowy z wewnętrznego systemu elektronicznego obiegu dokumentów? Prelegent odpowie na te i kilka innych pytań w trakcie wystąpienia.

11:45-12:15
Platforma Amodit – system, który sam projektuje procesy obiegu dokumentów
Astrafox Sp. z o. o.
Prelegent: dr Przemysław Sołdacki
Opis prelekcji:
Cały współczesny biznes opiera się na informacji oraz jej przetwarzaniu. Informacja daje przewagę konkurencyjną, dlatego właściwe zarządzanie nią jest kluczowe dla prowadzenia biznesu.
Na rynku istnieje wiele systemów do elektronicznego obiegu dokumentów. Podczas prelekcji pokażemy co dobry system obiegu dokumentów powinien posiadać oraz co wyróżnia platformę Amodit spośród innych rozwiązań.

12:15-12:45
Elektroniczna faktura w biznesie i administracji publicznej
Instytut Logistyki i Magazynowania
Prelegent: Tadeusz Rudnicki
Opis prelekcji:
Przedmiotem wystąpienia będą obecne trendy rozwojowe elektronicznego fakturowania na świecie, w Unii Europejskiej oraz w Polsce.
Omówione zostaną doświadczenia w e-fakturowaniu w biznesie oraz oczekiwane zmiany w elektronicznej obsłudze dostaw dla administracji publicznej.
Przedstawiona zostanie informacja o stanie prac standaryzacyjnych w e-fakturowaniu w Unii Europejskiej i wpływ standardów na procesy integracji systemów informatycznych.

12:45-13:00
PRZERWA

13:00-13:30
Poprawa efektywności procesów biznesowych poprzez integrację systemów informatycznych
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki
Prelegent: dr Danuta Kajrunajtys
Opis prelekcji:
Celem prezentacji jest skupienie uwagi na oczekiwaniach właścicieli procesów biznesowych (menadżerów) co do sprawności obsługi informacyjnej tychże procesów. Zdefiniowany zostanie proces biznesowy i zaprezentowany przez pryzmat aplikacji wykorzystywanych na stanowisku użytkownika. Wskazane zostaną różnice w postrzeganiu integracji przez przedstawicieli biznesu i IT oraz źródła tych różnic.
Na tej podstawie zostanie przedstawione podejście metodyczne do integracji. Główną jego ideą jest uwzględnienie oczekiwań użytkownika na skomputeryzowanym stanowisku pracy oraz menadżera określającego przebieg prac procesu biznesowego. Jest to idea integrowania bez ingerencji w środowisko informatyczne, pozwalająca sprawnie dokonać zmian scenariusza integracji w ślad za zmianami w wymaganym przez biznes przebiegu prac procesu biznesowego.

13:30-14:00
Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Prelegent: Paweł Zawieja

Opis prelekcji:
Elektroniczny obieg dokumentów umożliwia rozwiązanie wielu problemów związanych z tradycyjnym, papierowym obiegiem zwłaszcza w dużych, rozproszonych terytorialnie organizacjach. Takie podejście pozwala organizacji na znacznie efektywniejsze i bezpieczniejsze realizowanie procesów, których centralną wartość stanowi dokument. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów finansowych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi obejmowało nie tylko zapewnienie samego przepływu dokumentów, ale również systemu ich skanowania, podpisywania oraz przechowywania w repozytorium. Dokumenty finansowe wiążą się z realizacją różnego rodzaju wydatków i budżetów, więc system BPMS uwzględnia również integrację z systemem do planowania finansów uczelni oraz z systemem księgowym.

14:00-14:30
Prawne aspekty obiegu dokumentów – dane osobowe, elektroniczny podpis i prawo autorskie – obecne regulacje i nadchodzące zmiany
Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Prelegent: Monika Gebel
Opis prelekcji:
W ostatnich miesiącach zmianie uległy przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, mające istotne znaczenie dla zgodnego z prawem korzystania z dokumentów. W najbliższym półroczu zostanie przyjęty tekst unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zacznie również obowiązywać nowe rozporządzenie dotyczące podpisu elektronicznego (eIDAS). Przepisy tych aktów prawnych przewidują nowe obowiązki dla przedsiębiorców. Jakie konsekwencje będą miały nowelizacje tych aktów prawnych dla obiegu i procesu zarządzania dokumentami? W wystąpieniu prelegentka poświęci uwagę praktycznemu wymiarowi nowych regulacji.

14:30
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI / LUNCH

SPONSORZY
 
  
  


WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA
 
  
  
        

PATRONI MEDIALNI
 

FUNDATORZY NAGRÓD

  
  
  


ORGANIZATOR

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress